• Baseado na educación emocional, traballa a autoestima, o respecto aos demais e a tolerancia

  • Revisado e avalado pola Asociación NACE
    (No al Acoso Escolar)

  • De 1º a 6º de Primaria.
    Adaptado curricularmente

  • Programa nacional. Dispoñible en todas as linguas cooficiais

  • Programa gratuíto

  • Materiais interactivos para traballar desde a aula e desde a casa

Descubre diversas dinámicas e recursos para axudar aos nenos e nenas a descubrir que fai deles e delas persoas ú[email protected] e diferentes

Así como a traballar a empatía, o respecto e a forza do grupo fronte ás desigualdades

Pondo freo así ao acoso escolar

Actividade de traballo sobre o autocoñecemento.

Próbao!

Actividade de traballo sobre a detección e actuación en situacións de acoso.

Próbao!