Ja som:
  • 2.854 col·legis
  • 4.053 docents
  • 152.093 Alumne/es
  • 8.558 famílies

La Fundación ColaCao, amb la col·laboració de l'Asociación No al Acoso Escolar (NACE), s'ha volgut afegir a la lluita contra el bullying oferint el programa escolar “Somos Únic@s” a centres escolars d'arreu d'Espanya, de manera gratuïta, per als tres cicles de Primària.

Tots els materials educatius s'han desenvolupat per mestres, pedagogs i pedagogues i en col·laboració amb l'Asociación No al Acoso Escolar (NACE).

Especialistes en educació han desenvolupat diverses dinàmiques i recursos gratuïts, per ajudar els nois i les noies a descobrir allò que fa que siguin persones úniques i diferents i per treballar a l'aula l'empatia, el respecte i la força del grup davant les desigualtats.
Per accedir a tots els materials, sols cal que t'inscriguis.

Tots els materials del projecte s'han desenvolupat basats en la vinculació curricular de cada cicle de l'etapa de Primària i s'han fet en col·laboració amb l'Asociación No al Acoso Escolar, (NACE) y per mestres, pedagogs i pedagogues

Es vincula amb la LOMLOE (Llei Educativa vigent a Espanya) en:

Metodologies i principis pedagògics
Educació competencial i aprenentatge significatiu, amb enfocament transversal que permet treballar-lo en totes les àrees

Ajustat als objectius de primària
Estima per les normes de convivència i l'empatia, desenvolupant les capacitats i la personalitat i, també, les relacions amb altres

Emmarcat en l'acció tutorial
Es convida el o la docent a treballar el respecte mutu i la cooperació entre iguals dins la seva aula

Àrees curriculars i sabers bàsics
S'emmarca curricularment amb les assignatures de coneixement del medi natural i social i valors ètics i cívics