La Fundació ColaCao, amb la col·laboració de l' Asociación No al Acoso Escolar (NACE), s'ha volgut sumar a la lluita contra el bullying i, a partir del curs acadèmic 2022-2023 durà a terme el programa escolar “Somos Ú[email protected] a centres escolars d'arreu d'Espanya, gratuïtament als tres cicles de primària.

Tots els materials dels projecte s'han desenvolupat basats en la vinculació curricular de cada cicle de l'etapa de Primària i s'han fet en col·laboració amb l'Asociación No al Acoso Escolar (NACE) i amb l'acompanyament de mestres i pedagogs i pedagogues

Es vincula amb la LOMLOE a:

Metodologies i principis pedagògics
Educació competencial i aprenentatge significatiu, amb enfocament transversal que permet treballar-lo en totes les àrees

Ajustat als objectius de la primària
Valoració de les normes de convivència i l'empatia, desenvolupant les capacitats i la personalitat, i també les relacions amb altres persones

Enmarcat en l'acció territorial
Es convida el personal

Áreas curriculares y saberes básicos
Se enmarca curricularmente con las asignaturas de conocimiento del medio natural y social y valores éticos y cívicos

Docents

Famílies