ColaCao Fundazioak, No al Acoso Escolar (NACE) elkartearekin lankidetzan, bullyingaren kontrako borrokan bat egin du, eta, 2022-2023 ikasturtetik aurrera, «Bakarrak gara» hezkuntza-programa gauzatuko du Espainia osoko ikastetxeetan doan, Lehen Hezkuntzako hiru zikloetan.

Programako material guztiak No al Acoso Escolar elkartearekin (NACE) lankidetzan eginak dira, eta irakasleen eta pedagogoen esku-hartzea izan da haiek prestatzeko lanetan.

LOMLOErekin loturik dago hainbat alderditan:

Metodologia eta printzipio pedagogikoak
Gaitasunetan oinarritutako hezkuntza eta ikaskuntza esanguratsua, arlo guztietan lantzeko aukera ematen duen zeharkako ikuspegiarekin

Egokiturik dago Lehen Hezkuntzako etapako helburuetara
Bizikidetza- eta enpatia-arauak aintzat hartzea, gaitasunak eta nortasuna garatuz, bai eta besteekiko harremanak ere

Tutoretza-ekintzaren barruan dago
Irakasleari dei egiten zaio ikasgelan elkarrekiko errespetua eta berdinen arteko lankidetza lantzeko

Curriculum-arloak eta oinarrizko jakintzak
Curriculumaren barruan, natura-ingurunearen eta gizartearen ezagutzan eta balio etiko eta zibikoen barruan sartzen da

Irakasleak

Familiak