La Fundación ColaCao, coa colaboración da Asociación No al Acoso Escolar (NACE), quere sumarse á loita contra o bullying e desde o curso educativo 2022-2023 levará a cabo o programa escolar "Somos Ú[email protected]" en centros escolares de toda España de maneira gratuíta nos tres ciclos de Primaria.

Todos os materiais do proxecto desenvolvéronse en base á vinculación curricular de cada ciclo da etapa de Primaria e realizáronse en colaboración coa Asociación No al Acoso Escolar (NACE) e da man de mestres/as e pedagogos/as.

Vincúlase coa LOMLOE en:

Metodoloxías e principios pedagóxicos
Educación competencial e aprendizaxe significativa, con enfoque transversal que permite traballalo en todas as áreas

Axustado aos obxectivos de Primaria
Aprecio das normas de convivencia e a empatía, desenvolvendo as capacidades e personalidade, así como as relacións cos demais

Enmarcado na acción titorial
Emprázase ao docente a traballar o respecto mutuo e a cooperación entre iguais dentro da súa aula

Áreas curriculares e saberes básicos
Encádrase curricularmente coas materias de Coñecemento do medio natural e social e Valores éticos e cívicos

Docentes

Familias